Eesti keeles
In English

Kõpu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Mäe tn 1, Kõpu alev (Kõpu vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4396622; 53424681
Piirid: Kõpu valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Mäe tn 1, Kõpu alev (Kõpu vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4396622; 53424681
Esimees: KADI SOOLO 53424681
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega