Eesti keeles
In English

Kõue vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kesk 6, Ardu (Ardu Noorsookeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Aela, Ardu, Kadja, Katsina, Kiruvere, Kukepala, Kõrvenurga, Kõue, Laane, Leistu, Nutu, Nõmmeri, Pala, Paunaste, Paunküla, Puusepa, Rava, Rõõsa, Saarnakõrve, Sae, Silmsi, Triigi, Vahetüki, Vanamõisa, Virla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kesk 6, Ardu (Ardu Noorsookeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MAIRE ROHTLA 53494334; teko@koue.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Sipasoo tee 1, Habaja küla
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Alansi, Habaja, Harmi, Kantküla, Kirivalla, Lutsu, Lööra, Marguse, Ojasoo, Riidamäe, Sääsküla, Uueveski, Äksi
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Sipasoo tee 1, Habaja küla
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MARIKA TRUSS 56505500; marikatruss@hot.ee