Eesti keeles
In English

Käina vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Hiiu mnt 28, Käina alevik (Käina vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Käina vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Hiiu mnt 28, Käina alevik (Käina vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MAILI UIBO 56567660
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega