Eesti keeles
In English

Kärdla linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Rookopli 18, Kärdla (Kärdla Kultuurikeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Kärdla linn
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Rookopli 18, Kärdla (Kärdla Kultuurikeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: VIVIAN OTS 5111433
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega