Eesti keeles
In English

Kärla vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pargi 1, Kärla alevik (Kärla vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 454 2051
Piirid: Kärla valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pargi 1, Kärla alevik (Kärla vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 454 2051
Esimees: ÜLLE MAIMANN 4542051
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega