Eesti keeles
In English

Käru vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Viljandi mnt.17, Käru alevik (Käru raamatukogu)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Käru vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Viljandi mnt.17, Käru alevik (Käru raamatukogu)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: IMBI HIIS 5295993
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega