Eesti keeles
In English

Laekvere vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kesk 12, Laekvere alevik (Laekvere Rahva Maja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5046009
Piirid: Kellavere küla, Laekvere alevik, Moora küla, Padu küla, Rahkla küla, Rohu küla, Salutaguse küla, Sirevere küla , Sootaguse ja Vassivere küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kesk 12, Laekvere alevik (Laekvere Rahva Maja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5046009
Esimees: ANDRUS LÄLL 5046009
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Muuga küla (Muuga Spordihoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3294475, 5186768
Piirid: Alekvere küla, Muuga küla, Paasvere küla ja Rajaküla küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Muuga küla (Muuga Spordihoone)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3294475, 5186768
Esimees: MAARIKA LAUSVEE 3294475, 5186768

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Venevere küla (Venevere Seltsimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 51964885
Piirid: Arukse küla, Ilistvere küla, Kaasiksaare küla, Luusika küla, Venevere küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Venevere küla (Venevere Seltsimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 51964885
Esimees: TERJE AROLD 51964885