Eesti keeles
In English

Laeva vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Laeva küla (Laeva lasteaed-külakeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Laeva valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Laeva küla (Laeva lasteaed-külakeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: ILME SAKS ilme@laeva.ee; 7301791
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega