Eesti keeles
In English

Laheda vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Tilsi alevik (Laheda Vallavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: vald at laheda dot ee
Tel: 7999340
Piirid: Laheda vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tilsi alevik (Laheda Vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: KRISTINA TOBRELUTS Tel 522 9122, kristina@laheda.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega