Eesti keeles
In English

Laimjala vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Laimjala küla (Laimjala vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 459 4322
Piirid: Hõlmab kogu valla territooriumi, kuhu kuuluvad alljärgnevad külad:Aaviku, Asva, Jõe, Kahtla, Kingli, Kõiguste,Käo, Laheküla, Laimjala, Mustla,Mägi-Kurdla, Nõmme, Pahavalla, Paju-Kurdla, Randvere, Rannaküla, Ridala, Ruhve, Saareküla, Saaremetsa ,Viltina, Üüvere.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Laimjala küla (Laimjala vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 459 4322
Esimees: MERIKE LIIV 4594399 / 4594322
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega