Eesti keeles
In English

Leisi vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kooli 12, Leisi alevik (Leisi Vallavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4573181
Piirid: Leisi alevik, Triigi, Oitme, Hiievälja, Roobaka, Mujaste, Jõiste, Paaste, Veske, Aru, Angla, Karja, Kopli, Tutku, Nava, Nõmme, Pamma, Koiduvälja, Tiitsuotsa, Luulupe, Linnuse, Purtsa, Parasmetsa, Nurme, Liiva, Laugu, Meiuste, Soela, Pammana, Murika, Metsküla, Peederga, Poka, Pöitse ja Asuka küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kooli 12, Leisi alevik (Leisi Vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4573181
Esimees: ENNO REIS 505 7938
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Pärsama küla (Pärsama Kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4573633
Piirid: Nihatu, Mätja, Aruste, Tareste, Õeste, Pärsama, Metsaääre, Koikla, Ratla, Tõre, Täätsi, Moosi, Külma, Viira, Räägi, Lõpi, Selja, Linnaka ja Kaisa küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pärsama küla (Pärsama Kultuurimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4573633
Esimees: ELLEN MÕTLEP 5184755