Eesti keeles
In English

Lihula vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Tallinna mnt 1a, Lihula (Lihula Kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 505 3850
Piirid: Lihula linn ning Alaküla, Hälvati, Kirikuküla, Kloostri, Pagasi, Parivere, Penijõe ja Valuste küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tallinna mnt 1a, Lihula (Lihula Kultuurimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 505 3850
Esimees: LIIA PÕLD 505 3850
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Tuudi küla (Tuudi Algkool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 513 4823
Piirid: Järise, Kunila, Matsalu, Meelva, Metsküla, Petaaluse, Poanse, Saastna, Tuhu, Tuudi ja Vagivere külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tuudi küla (Tuudi Raamatukogu)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 513 4823
Esimees: HELLE KADAKAS 513 4823

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Kirbla küla (Kirbla Raamatukogu)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 520 8281
Piirid: Kelu, Kirbla, Lautna, Rumba, Seira ja Võhma külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kirbla küla (Kirbla Raamatukogu)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 520 8281
Esimees: TIIU AASRAND 520 8281