Eesti keeles
In English

Lohusuu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Avinurme tee 39 Lohusuu alevik (Lohusuu vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5236931
Piirid: Lohusuu vald tervikuna
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Avinurme tee 39 Lohusuu alevik
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5236931
Esimees: ANNELA HINNO 5236931, annela.hinno@lohusuuvv.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega