Eesti keeles
In English

Loksa linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Tallinna tn 45, Loksa (Loksa Raamatukogu)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 6031253
Piirid: Loksa linn
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tallinna tn 45, Loksa (Loksa LInnavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 6031253
Esimees: RIINA KAUGERAND 5091317
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega