Eesti keeles
In English

Luunja vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Luunja alevik (Luunja kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Luunja valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Luunja alevik (Luunja vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: AARE SONGE aare.songe@mail.ee; 50264966
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega