Eesti keeles
In English

Lüganuse vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kiviõli tee 8, Lüganuse alevik (Lüganuse vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: tiina dot normak at lyganusevv dot ee
Tel: 5123881
Piirid: Lüganuse valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kiviõli tee 8, Lüganuse alevik (Lüganuse vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5123881
Esimees: TIINA NORMAK 33 25840, 5123881
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega