Eesti keeles
In English

Lümanda vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Lümanda küla (Lümanda Keskusehoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 452 2751
Piirid: Kogu valla territoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Lümanda küla (Lümanda Keskusehoone)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 452 2751
Esimees: ANNI KAAL 5199 8382
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega