Eesti keeles
In English

Maidla vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Savala küla (Maidla Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: maedla dot rk at mail dot ee
Tel: 53761417
Piirid: Maidla valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Savala küla (Maidla Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53761417
Esimees: PILLE TROPP 53761417
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega