Eesti keeles
In English

Martna vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Martna küla (Martna vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 517 9834
Piirid: Martna valla piirid
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Martna küla (Martna vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 517 9834
Esimees: ENNO HEINASTE 517 9834
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega