Eesti keeles
In English

Meeksi vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Mehikoorma alevik (Seltsikeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Meeksi valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Mehikoorma alevik (Seltsikeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: TEA TENSON merike.paap@meeksi.ee; 5107836
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega