Eesti keeles
In English

Mikitamäe vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Mikitamäe küla (Mikitamäe Vallavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: vald at mikita dot edu dot ee
Tel: 7954433
Piirid: Mikitamäe vald (Audjassaare, Beresje, Igrise, Järvepää, Kahkva, Karisilla, Laossina, Lüübnitsa, Mikitamäe, Niitsiku, Puugnitsa, Rõsna, Rääsolaane, Selise, Toomasmäe, Usinitsa, Varesmäe, Võõpsu).
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Mikitamäe küla (Mikitamäe Vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: IVO LAANETU Tel 5330 4228
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega