Eesti keeles
In English

Misso vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Misso alevik (Misso Kultuuri- ja Spordikeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 785 6144 ; 5115568
Piirid: Misso valla territoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Misso alevik (Misso Kultuuri- ja Spordikeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 785 6144; 5115568
Esimees: TIIA KUKK 5115568; raamatupidaja@missovv.werro.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega