Eesti keeles
In English

Mooste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Mooste alevik (Mooste Kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: milja at mooste dot ee
Tel: 7925434
Piirid: Mooste vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Mooste alevik (Mooste Kultuurimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: JAANUS HÄRMASK tel 5053027
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega