Eesti keeles
In English

Mõisaküla linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: J.Sihveri 4, Mõisaküla linn (Mõisaküla Linnavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53334219
Tel: 53324168
Tel: 4355605
Piirid: Mõisaküla linna haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni J.Sihveri 4, Mõisaküla linn (Mõisaküla Linnavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53334219
Tel: 53324168
Tel: 4355605
Esimees: SILVIA KUUSK 53334219
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega