Eesti keeles
In English

Mõniste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Mõniste küla (Mõniste vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5206698
Tel: 789 1231
E-post: maiu at mehka dot ee
Piirid: valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Mõniste küla (Mõniste vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5206698
Tel: 789 1231
E-post: maiu at mehka dot ee
Esimees: MAIU TOOM 5206698; maiu@mehka.werro.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega