Eesti keeles
In English

Mäetaguse vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Mäetaguse alevik (Mäetaguse vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: lea dot lehtsaar at maetagusevv dot ee
Tel: 56156509
Piirid: Mäetaguse valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Mäetaguse alevik (Mäetaguse vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56156509
Esimees: LEA LEHTSAAR 56156509, lea.lehtsaar@maetagusevv.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega