Eesti keeles
In English

Mäksa vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Melliste küla (Melliste algkool-lasteaed)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Mäksa valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Melliste küla (Melliste algkool-lasteaed)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MARILIIS TIMMERMANN mariliis@maksavald.ee; 5036869
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega