Eesti keeles
In English

Narva-Jõesuu linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kesk 3, Narva-Jõesuu linn (Narva-Jõesuu kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53441752
Piirid: Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumi piir
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kesk 3, Narva-Jõesuu linn (Narva-Jõesuu Kultuurimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53441752
Esimees: JULIA MAMONOVA 53441752
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega