Eesti keeles
In English

Nissi vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Nissi tee 53c, Riisipere (Riisipere Kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Riisipere alevik, Aude, Jaanika, Kivitammi, Madila, Munalaskme, Mustu, Nurme, Odulemma, Siimika, Tabara, Vilumäe, Ürjaste külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Nissi tee 53c, Riisipere (Riisipere Kultuurimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MARE RABI tel 5533231, mare.rabi@nissi.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Lehetu tee 12, Turba alevik (Turba Kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Turba alevik, Ellamaa, Lehetu, Lepaste, Rehemäe, Viruküla külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Lehetu tee 12, Turba alevik (Turba Kultuurimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: SIRJE BAUMER tel. 53541350, kultuuranne@hot.ee