Eesti keeles
In English

Noarootsi vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pürksi küla maja nr 9 (Noarootsi Vallavalitsus, volikogu saal)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 528 6368; 472 4350
Piirid: Ühtib Noarootsi valla haldusterritooriumi piiridega
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pürksi küla maja nr 9 (Noarootsi Vallavalitsus, volikogu saal)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 528 6368; 472 4350
Esimees: MAIE LILLEORG 528 6368
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega