Eesti keeles
In English

Nõva vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Nõva küla (Nõva vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 472 4670
Fax: 472 4671
Piirid: Ühtivad Nõva valla piiridega
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Nõva küla (Nõva vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 472 4670
Fax: 472 4671
Esimees: LINDA ROOPERE 5645 4002
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega