Eesti keeles
In English

Oru vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Linnamäe küla (Oru vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5048 8493
Piirid: Auaste küla, Ingküla küla, Jalukse küla, Keedika küla, Kärbla küla, Linnamäe küla, Mõisaküla, Niibi küla, Oru küla, Salajõe küla, Saunja küla, Seljaküla küla, Soolu küla, Uugla küla ja Vedra küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Linnamäe küla (Oru vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5048 8493
Esimees: ILMAR AASNA 5048 8493
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega