Eesti keeles
In English

Padise vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Padise küla (Padise vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 6087810
Piirid: Audevälja, Karilepa, Kasepere, Kobru, Laane, Langa, Madise, Metslõugu, Määra, Padise, Suurküla külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Padise küla (Padise vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 6087810
Esimees: KÜLLI HEINLEHT 56465658
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Harju-Risti küla (Harju-Risti raamatukogu II korrus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5237233
Piirid: Alliklepa, Altküla, Harju-Risti, Hatu, Keibu, Kurkse, Kõmmaste, Pae, Pedase, Vihterpalu, Vilivalla, Vintse, Änglema külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Harju-Risti küla (Harju-Risti raamatukogu II korrus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5237233
Esimees: LEMBIT TREIMAN 5237233