Eesti keeles
In English

Paide vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pärnu tn 58, Paide (Paide Vallavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3838953
Piirid: Sillaotsa, Mäo, Tarbja, Korba, Pikaküla, Eivere, Prääma, Viraksaare, Kriilevälja, Kirila, Mündi ja Seinapalu külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pärnu tn 58, Paide (Paide Vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3838953
Esimees: OLEV PIILBAUM Tel. 5054927
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Sargvere küla (Sargvere mõisahoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3893452
Piirid: Mäeküla, Valgma, Veskiaru, Nurmsi, Sargvere ja Suurpalu külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Sargvere küla (Sargvere mõisahoone)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3893452
Esimees: HEINRICH RAIDOJA Tel. 504 4094

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Anna küla (Anna Vaba Aja majas)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3820669
Piirid: Otiku, Ojaküla, Purdi, Anna, Sõmeru, Nurme, Puiatu, Võõbu, Mustla ja Mustla-Nõmme külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Anna küla (Anna Vaba Aja majas)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3820669
Esimees: ULVI PART Tel. 5068583