Eesti keeles
In English

Pala vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pala küla (Pala Kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5107867; 7734689
Piirid: Assikvere, Haavakivi, Kadrina, Kirtsi, Kodavere, Kokanurga, Lümati, Metsanurga, Moku, Nõva, Pala, Perametsa, Piibumäe, Piirivarbe, Punikvere, Raatvere, Ranna, Sassukvere, Sääritsa, Sõõru, Tagumaa, Vea ja Äteniidi küla. Valimisjaoskonna piiriks on Pala valla piir.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pala küla (Pala Kultuurimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5107867; 7734689
Esimees: MARGIT SOIEVA 510 7867, 773 4689
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega