Eesti keeles
In English

Paldiski linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Peetri 26, Paldiski linn (Paldiski Vene Gümnaasiumi saal)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: vastavalt Paldiski linna halduspiiri kirjeldusele
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Peetri 26, Paldiski linn (Paldiski Vene Gümnaasiumi saal)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: HELJE JAANIMÄGI tel 5129741, helje@paldiski.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega