Eesti keeles
In English

Peipsiääre vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kolkja alevik (Peipsiääre vallavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Peipsiääre valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kolkja alevik (Peipsiääre vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: TOOMAS PEKK warnja@hot.ee; 7453441
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega