Eesti keeles
In English

Pihtla vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pihtla küla (Pihtla vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5343 6309
Piirid: Ennu, Hämmelepa, Iilaste, Ilpla, Kailuka, Kiritu, Kuusiku, Kõnnu, Laheküla, Leina, Nässuma, Pihtla, Püha, Rahniku, Rannaküla, Reo, Räimaste, Sandla, Sauaru, Sutu, Suure-Rootsi, Tõlluste, Vanamõisa, Väike-Rootsi ja Väljaküla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pihtla küla (Pihtla vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5343 6309
Esimees: LIILIA LEMBER 53436309 / 4530282
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Kõljala küla (vallavalitsuse vastuvõturuumid)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4591181
Piirid: Eiste, Haeska, Kaali, Kangrusselja, Kõljala, Liiva, Liiva-Putla, Masa, Matsiranna, Metsaküla, Mustla, Reeküla, Sagariste, Salavere, Saue-Putla ja Sepa
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kõljala küla (vallavalitsuse vastuvõturuumid)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4591181
Esimees: SILJE VAIK 58119440