Eesti keeles
In English

Karksi vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (Karksi Valla Kultuurikeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 58132828
Tel: 4355510
Piirid: Karksi valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (Karksi Valla Kultuurikeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 58132828
Tel: 4355510
Esimees: INGE DOBRUS 58132828
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega