Eesti keeles
In English

Puhja vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Viljandi tee 14, Puhja alevik (Puhja Seltsimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Puhja valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Viljandi tee 14, Puhja alevik (Puhja Seltsimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: GENNADI LEPPIK gennadi.leppik@kodu.ee 5251938
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega