Eesti keeles
In English

Puurmani vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Puurmani alevik (Puurmani Vallavalitsuse 2. korruse saal)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56601617
Piirid: Puurmani alevik, Laasme küla, Tammiku küla, Tõrve küla, Kursi küla, Kirikuvalla küla, Altnurga küla, Jüriküla küla, Pikknurme küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Puurmani alevik (Puurmani Vallavalitsuse 2. korruse saal)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56601617
Esimees: MAIE MÄEOTSA 56601617
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Saduküla küla (Saduküla Põhikool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5224670
Piirid: Saduküla küla, Pööra küla, Härjanurme küla, Jõune küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Saduküla küla (Saduküla Põhikool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5224670
Esimees: KALJU VAHER 5224670