Eesti keeles
In English

Põdrala vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Riidaja küla (Põdrala vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5267613
Piirid: Põdrala vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Riidaja küla (Põdrala vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5267613
Esimees: KERSTI KÖSTER 5267613
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega