Eesti keeles
In English

Põltsamaa vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Adavere alevik (Adavere Põhikool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5290466
Piirid: Adavere alevik, Kalme küla, Mõhküla küla, Pilu küla, Puduküla küla, Puiatu küla, Räsna küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Adavere alevik (Adavere Põhikool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5290466
Esimees: ANU UUS 5290466

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Esku küla (Esku-Kamari kool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5278394
Piirid: Esku küla, Kuningamäe küla, Lebavere küla, Nõmavere küla, Rõstla küla, Vitsjärve küla, Võisiku küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Esku küla (Esku-Kamari kool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5278394
Esimees: ANNE STRANTSEVA 5278394

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Viljandi mnt 3, Põltsamaa (Põltsamaa Vallavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53412902
Piirid: Alastvere küla, Annikvere küla, Kablaküla küla, Mällikvere küla, Pauastvere küla, Umbusi küla, Võhmanõmme küla, Väike-Kamari küla, Kamari alevik
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Viljandi mnt 3, Põltsamaa (Põltsamaa Vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53412902
Esimees: KALLI KADASTIK 53412902
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 4

Hääletamise koht valimispäeval: Lustivere küla (Lustivere kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5019232
Piirid: Kaavere küla, Kaliküla küla, Lustivere küla, Neanurme küla, Pudivere küla, Sulustvere küla, Tõrenurme küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Lustivere küla (Lustivere kultuurimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5019232
Esimees: MERIKE METS 5019232