Eesti keeles
In English

Põlva vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Mammaste küla (Põlva Vallavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: vald at polvavald dot ee
Tel: 797 6362
Piirid: Aarna küla, Kiuma küla, Kähri küla, Mammaste küla, Puskaru küla, Puuri küla, Tännassilma küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Mammaste küla (Põlva Vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 797 6362
Esimees: ENN MEITERN tel 505 6605, e-post enn@emerpen.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Himmaste küla (Himmaste Külakeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: himmatse at polvavald dot ee
Tel: 792 2336
Piirid: Adiste küla, Eoste küla, Himmaste küla, Holvandi küla, Miiaste küla, Nooritsmetsa küla, Orajõe küla, Soesaare küla, Taevaskoja küla, Valgesoo küla, Vanaküla küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Himmaste küla (Himmaste Külakeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 792 2336
Esimees: VELLO SEPP tel 528 0486

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Peri küla (Peri Külakeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: kaia at polvavald dot ee
Tel: 792 6343
Piirid: Andre küla, Lutsu küla, Meemaste küla, Metste küla, Partsi küla, Peri küla, Rosma küla, Tromsi küla, Uibujärve küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Peri küla (Peri Külakeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 792 6343
Esimees: KAIA VÕRNO tel 517 8334, e-post kaia@polvavald.ee