Eesti keeles
In English

Põlva linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kesk 15, Põlva linn (Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: heliti@polvalv.ee
Tel: 7999472
Piirid: Põlva linna haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kesk 15, Põlva linn (Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: SIRJE ROODEN tel 514 7471, e-post jesir@hot.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega