Eesti keeles
In English

Pöide vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pöide vald (Tornimäe Rahvamaja (I korrusel))
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 452 1172
Piirid: jaoskonda kuulub 30 küla(Ardla, Are, Iruste, Kahutsi, Kakuna, Kanissaare, Keskvere, Koigi, Kõrkvere, Kärneri, Kübassaare, Leisi, Levala, Metsara, Mui, Muraja, Neemi, Nenu, Oti, Puka, Pöide, Reina, Sundimetsa, Talila, Tornimäe, Ula, Unguma, Uuemõisa, Välta ja Veere)
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pöide vald (Tornimäe Rahvamaja (I korrusel))
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 452 1172
Esimees: MAIRE KÄÄRID 513 1674
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega