Eesti keeles
In English

Pühalepa vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Palade küla (Palade Põhikool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Ala, Hagaste, Harju, Hausma, Hellamaa, Hiiessaare, Kõlunõmme, Kukka, Kuri, Leerimetsa, Linnumäe, Lõbembe, Loja, Lõpe, Määvli, Nõmba, Nõmme, Palade, Paluküla, Partsi, Pilpaküla, Prählamäe, Puliste, Reikama, Sakla, Suuresadama, Sääre, Tammela, Tareste, Tempa, Tubala, Undama, Vilivalla, Värssu külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Palade küla (Palade Põhikool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: ILLE KIVISTU
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Suuremõisa küla (Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Aruküla, Heltermaa, Hilleste, Kalgi, Kerema, Pühalepa, Salinõmme, Sarve, Soonlepa, Suuremõisa, Vahtrepa, Valipe, Viilupi külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Suuremõisa küla (Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: REET NISUMAA
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda