Eesti keeles
In English

Raikküla vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Tamme küla (Kabala mõisahoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Tamme, Loe, Lõpemetsa, Nõmmemetsa, Riidaku, Pühatu, Ummaru, Koikse, Kõrvetaguse ja Jalase küla.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tamme küla (Kabala mõisahoone)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: URMAS TULVIK 53930705
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Raikküla küla (Raikküla raamatukogu (lugemissaal))
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Raela, Raikküla, Kaigepere, Lipa, Lipametsa, Metsküla, Keo ja Nõmmküla külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Raikküla küla (Raikküla raamatukogu (lugemissaal))
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MILVI KIPPER 53310285

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Purku küla (Purku raamatukogu)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Purku, Põlma, Vahakõnnu ja Valli küla.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Purku küla (Purku raamatukogu)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: ESTER LUIK 53469836