Eesti keeles
In English

Kasepää vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Sõpruse 88, Kasepää küla (Tiheda Lasteaed-Algkool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 7727475; 51974321
Piirid: Kasepää valla piir
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Sõpruse 88, Kasepää küla (Tiheda Lasteaed-Algkool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 7727475; 51974321
Esimees: MARIA BORISSOVA 51974321
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega