Eesti keeles
In English

Rakke vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Simuna tee 10, Rakke alevik (Rakke valla Kultuurikeskuse väikene saal)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Rakke valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Simuna tee 10, Rakke alevik (Rakke valla Kultuurikeskuse väikene saal)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: AIMI VAIMEL 56686179
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega